ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนดอนพุดวิทยาค่ะ...
ตรวจสอบผลการเรียน 
ชื่อผู้ใช้ : เลขประจำตัวนักเรียน มี 0 นำหน้า
รหัสผ่าน : เลขประจำตัวประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนดอนพุดวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4 26 ก.พ. 61
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 23 ก.พ. 61
กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 3-4 มกราคม 2560 13 ธ.ค. 60
วันที่ 26-28 พ.ย. 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 เข้าค่ายลูกเสื้อ ณ ไร่หุบพญาแคมป์ จ.นครนายก 16 พ.ย. 60
สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 25-27 กันยายน พ.ศ.2560 06 ก.ย. 60
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560 ทำบุญโรงเรียนพร้อมแสดงมุทิตาจิตครูที่เกษียณอายุราชการ ครูถนอมและครูนิพนธ์ 06 ก.ย. 60
สอบวัดผลกลางภาคเรียน มัธยมศึกษาปีที่1-6 วันที่ 13-14 กรกฏาคม 2560 02 ก.ค. 60
เลื่อนการจัดงานสุนทรภู่ จากวันที่ 26 มิ.ย.2560 เป็น วันที่ 27 มิ.ย.2560 09 มิ.ย. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย วันที่ 16-17 มิ.ย. 2 09 มิ.ย. 60
ขอเชิญร่วมวันไหว้ครูโรงเรียนดอนพุดวิทยา วันที่ 15 มิถุนายน 2560 09 มิ.ย. 60
ข่าวการศึกษา
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • แบบสำรวจการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ของครูผู้สอน โรงเรียนดอนพุดวิทยา
>> ตอบแบบสอบถามที่นี่ <<
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี มานะ สวนอุดม
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน