เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
คู่มือประชาชน ด.ว.
การร้องเรียน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
SAR ปีการศึกษา 2558
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ข้อสอบและเฉลยO-NET58
ประมวลรายวิชา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/11/2015
ปรับปรุง 26/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 119174
Page Views 198429
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์
รูปดอกพุด คบเพลิงไฟ
คบเพลิงไฟ หมายถึง แสงไฟให้ความสว่างแก่โลก ดุจการศึกษาก่อให้เกิดปัญญาให้แสงสว่างในชีวิต
ดอกพุด เป็นดอกไม้ประจำโรงเรียน หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์
คำขวัญของโรงเรียน
สะอาด สามัคคี ประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเรียน
ปรัชญาของโรงเรียน
อพพยา ปชช สุขข โลเก (ความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลก)
อักษรย่อ
ด.ว.
สีประจำโรงเรียน
เหลือง - ม่วง
โรงเรียนดอนพุดวิทยา 121/2  ม.2  ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210 โทร.0-3639-5050 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4