เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
คู่มือประชาชน ด.ว.
การร้องเรียน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
SAR ปีการศึกษา 2558
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ข้อสอบและเฉลยO-NET58
ประมวลรายวิชา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/11/2015
ปรับปรุง 26/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 119191
Page Views 198446
เพลงโรงเรียน
แดนดอนพุด
ทำนอง  ผอ.มนัส พลายชุ่ม จังหวะ   บีกิน
ดนตรี    นายเยี่ยม คุ้มมงคล เนื้อร้อง  ผอ.มนัส พลายชุ่ม  

ดอนพุดวิทยา สถานศึกษาน่าเลื่อมใส
ครูอาจารย์ทุกท่านร่วมใจ สั่งสอนศิษย์ให้ได้ดีมีคุณธรรม
วิชาการเราเก่งกาจ ความสามารถประเสริฐเลิศล้ำ
ทั้งความรู้ก้าวไกลเรานำ สอนคิดสอนคำตามเป็นจริง
กีฬาเราสู้ไม่เคยถอย ถึงตัวน้อยแต่ใจเราใหญ่ยิ่ง
ลูกเหลืองม่วงตัวกลั่นเก่งจริง ไม่เกรงกริ่งเชื่อมั่นไม่เป็นรอง
บรรยากาศช่างน่าอยู่ งามชมพูพันธุ์ทิพย์ไม่เป็นสอง
ปลิดปลิวทั่วทิศพิศน่ามอง แสงทองส่องผ่องผุดดอนพุดวิทยา

MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.64 MB
แดนดอนพุด
ทำนอง  ผอ.มนัส พลายชุ่ม จังหวะ   บีกิน
ดนตรี    นายเยี่ยม คุ้มมงคล เนื้อร้อง  
อ.สุภาภรณ์ ชื่นอารมย์  

ดอนพุดวิทยา สถานศึกษาน่าเลื่อมใส
ครูอาจารย์ทุกท่านร่วมใจ สั่งสอนศิษย์ให้ได้ดีมีคุณธรรม
วิชาการเราเก่งกาจ ความสามารถประเสริฐเลิศล้ำ
ทั้งความรู้ก้าวไกลเรานำ สอนคิดสอนคำตามเป็นจริง
กีฬาเราสู้ไม่เคยถอย ถึงตัวน้อยแต่ใจเราใหญ่ยิ่ง
ลูกเหลืองม่วงตัวกลั่นเก่งจริง ไม่เกรงกริ่งเชื่อมั่นไม่เป็นรอง
บรรยากาศช่างน่าอยู่ งามชมพูพันธุ์ทิพย์ไม่เป็นสอง
ปลิดปลิวทั่วทิศพิศน่ามอง แสงทองส่องผ่องผุดดอนพุดวิทยา

MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.63 MB
มาร์ช เหลือง ม่วง
ทำนอง  ผอ.มนัส พลายชุ่ม จังหวะ   มาร์ช
ดนตรี    นายเยี่ยม คุ้มมงคล เนื้อร้อง  ประสานเสียง

เหลือง ม่วงลือเลื่องเปรื่องศึกษา การกีฬาไม่เขลาเราขยัน
ดอนพุดวิทยาองอาจครัน ผูกสัมพันธ์ฉันท์มิตรศิษย์และครู
เรียนก็เก่งซื่อตรงต้องคงไว้ ทำความดีมีวินัยไม่อดสู
กตัญญูรู้คุณพระคุณครู ช่วยเชิดชูสถาบันนิรันดร์กาล
เทิดทูนชาติศาสนามหากษัตริย์ ช่วยป้องปัดอันตรายด้วยใจหาญ
รักพ่อแม่เปรียบคู่ครูอาจารย์ ตลอดกาลนานไว้ได้บูชา
ดอนพุดผลิตเยาวชนไทย ทันสมัยเทคโนโชว์สง่า
หวังให้ชาติไทยได้วัฒนา สร้างคนกล้าเกียรติขจรดอนพุดเอย
MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.13 MB
โรงเรียนดอนพุดวิทยา 121/2  ม.2  ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210 โทร.0-3639-5050 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4