เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
คู่มือประชาชน ด.ว.
การร้องเรียน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
SAR ปีการศึกษา 2558
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ข้อสอบและเฉลยO-NET58
ประมวลรายวิชา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/11/2015
ปรับปรุง 26/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 119196
Page Views 198451
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการอ่าน-เขียน) ทุกวันจันทร์ เวลา 14.40-15.30 น.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 983.02 KB
กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) ทุกวันอังคาร เวลา 14.40-15.30 น.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.68 MB
กิจกรรมสร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะอาชีพ (กิจกรรมชุมนุมฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและฝึกทักษะอาชีพ) ทุกวันพุธ เวลา 13.50-15.30 น.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.5 MB
กิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม (กิจกรรมโครงงานคุณธรรม) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.40-15.30 น.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.76 MB
กิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม (กิจกรรมอบรมจริยธรรม) ทุกวันศุกร์ เวลา 14.40-15.30 น.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 622.77 KB
โรงเรียนดอนพุดวิทยา 121/2  ม.2  ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210 โทร.0-3639-5050 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4