เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
คู่มือประชาชน ด.ว.
การร้องเรียน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
SAR ปีการศึกษา 2558
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ข้อสอบและเฉลยO-NET58
ประมวลรายวิชา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/11/2015
ปรับปรุง 26/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 119184
Page Views 198439
ประมวลรายวิชา
ครูขวัญใจ เจริญสุข

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 691.77 KB
ครูภาสิตา จันทร์น้อย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 458.14 KB
ครูชูชีพ ศรีโชติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 644.02 KB
ครูพจนีย์ ป้อมเรือง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 477 KB
ครูกิตติมา ชนะรส
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 532.9 KB
ครูสมพิศ เผือกสอาด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 637.23 KB
ครูปฐมา อิ่มสมัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 431.83 KB
ครูประยุทธ ไทยกลาง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 712.49 KB
ครูชนม์นิภา รักขาว
ครูนิพนธ์ อึ่งกูล
ครูบุญเลิศ มีฤกิจ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 539.84 KB
ครูเกศณี ว่าบ้านพลับ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 625.09 KB
ครูณัฏฐวร ยิ้มสรวล
ครูวนิดา ธารนาถ
ครูศุภกร ศรีแก้วอ่อน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 512.74 KB
ครูมานะ สวนอุดม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 457.97 KB
ครูถนอม สุ่นประเสริฐ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 556.9 KB
ครูบดินทร์ โพธิเวชกุล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 789.08 KB
ครูขนิษฐา โพธิเวชกุล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 718.86 KB
ครูสมถวิล คล้ายกรุด
ครูปฏิมา ปาลศรี
ครูนลัท มงคลสกุลฤทธิ์
ครูรัชฎาภรณ์ โพธิ์งาม
โรงเรียนดอนพุดวิทยา 121/2  ม.2  ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210 โทร.0-3639-5050 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4