ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการอ่าน-เขียน) ทุกวันจันทร์ เวลา 14.40-15.30 น.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 983.02 KB
กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) ทุกวันอังคาร เวลา 14.40-15.30 น.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.68 MB
กิจกรรมสร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะอาชีพ (กิจกรรมชุมนุมฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและฝึกทักษะอาชีพ) ทุกวันพุธ เวลา 13.50-15.30 น.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.5 MB
กิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม (กิจกรรมโครงงานคุณธรรม) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.40-15.30 น.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.76 MB
กิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม (กิจกรรมอบรมจริยธรรม) ทุกวันศุกร์ เวลา 14.40-15.30 น.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 622.77 KB