ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนดอนพุดวิทยา
121/2 ม.2 ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ   ตำบลดอนพุด  อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 18210
เบอร์โทรศัพท์ 0-3638-5030
Email : donput11@gmail.com
Website : donphutwitthaya.ac.th