เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
คู่มือประชาชน ด.ว.
การร้องเรียน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
SAR ปีการศึกษา 2558
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ข้อสอบและเฉลยO-NET58
ประมวลรายวิชา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/11/2015
ปรับปรุง 26/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 119199
Page Views 198454
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายศราวุฒิ อินสุวรรณ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
อีเมล์ : note3261@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล คำงาม
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
อีเมล์ : aabzaa55@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ศิริพร โพธิ์หล้า
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.สุภนิดา ทองลิ้ม
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ศิรินาถนภา สุรเดช
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5
อีเมล์ : sirinad_987@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล กองโอสถ
ตำแหน่ง : กีฬา
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.กัลยาณ คะเชนทระภัค
ตำแหน่ง : กิจกรรมและส่งเสริมความรู้
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรภัทร แจ้งวิจิตร์
ตำแหน่ง : จริยธรรม
ระดับชั้น : ม.5
อีเมล์ : theclash3289@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม สุขละม้าย
ตำแหน่ง : สวัสดิการและความปลอดภัย
ระดับชั้น : ม.5
อีเมล์ : udom8227@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ศุพัฒตา ออกเอก
ตำแหน่ง : พฤติกรรมและการแต่งกาย
ระดับชั้น : ม.5
โรงเรียนดอนพุดวิทยา 121/2  ม.2  ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210 โทร.0-3639-5050 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4