รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนดอนพุดวิทยา
121/2 ม.2 ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ   ตำบลดอนพุด  อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 18210
เบอร์โทรศัพท์ 0-3638-5030 เบอร์แฟกส์ 0-3638-5030
Email : donput11@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :