เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
คู่มือประชาชน ด.ว.
การร้องเรียน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
SAR ปีการศึกษา 2558
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ข้อสอบและเฉลยO-NET58
ประมวลรายวิชา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/11/2015
ปรับปรุง 26/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 119179
Page Views 198434
ภาพกิจกรรม

การปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
( จำนวน 10 รูป / ดู 19 ครั้ง )
ค่ายเพิ่มเวลารู้ OBEC Active Learning Camp กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
( จำนวน 12 รูป / ดู 33 ครั้ง )
พิธีมอบใบกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6
( จำนวน 9 รูป / ดู 24 ครั้ง )
อบรมเชิงปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
( จำนวน 7 รูป / ดู 19 ครั้ง )
อบรมเชิงปฏิบัติการ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
( จำนวน 5 รูป / ดู 20 ครั้ง )
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบคลังข้อสอบใน DLIT
( จำนวน 5 รูป / ดู 18 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครอง แนะแนวศึกษาต่อ มัธยมศึกษาปีที่3และ6
( จำนวน 7 รูป / ดู 40 ครั้ง )
นำเสนอโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 10 รูป / ดู 31 ครั้ง )
เปิดบ้านวิชาการ"โรงเรียนดอนพุดวิทยา"
( จำนวน 10 รูป / ดู 27 ครั้ง )
โรงเรียนดอนพุดวิทยาร่วมกับอำเภอดอนพุดโครงการอำเภอยิ้ม
( จำนวน 9 รูป / ดู 20 ครั้ง )
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ6
( จำนวน 10 รูป / ดู 35 ครั้ง )
กิจกรรม วันปีใหม่ วันเด็ก วันอาชีพ
( จำนวน 10 รูป / ดู 77 ครั้ง )
โรงเรียนดอนพุดวิทยา 121/2  ม.2  ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210 โทร.0-3639-5050 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4