เพลงโรงเรียน
แดนดอนพุด
ทำนอง  ผอ.มนัส พลายชุ่ม จังหวะ   บีกิน
ดนตรี    นายเยี่ยม คุ้มมงคล เนื้อร้อง  ผอ.มนัส พลายชุ่ม  

ดอนพุดวิทยา สถานศึกษาน่าเลื่อมใส
ครูอาจารย์ทุกท่านร่วมใจ สั่งสอนศิษย์ให้ได้ดีมีคุณธรรม
วิชาการเราเก่งกาจ ความสามารถประเสริฐเลิศล้ำ
ทั้งความรู้ก้าวไกลเรานำ สอนคิดสอนคำตามเป็นจริง
กีฬาเราสู้ไม่เคยถอย ถึงตัวน้อยแต่ใจเราใหญ่ยิ่ง
ลูกเหลืองม่วงตัวกลั่นเก่งจริง ไม่เกรงกริ่งเชื่อมั่นไม่เป็นรอง
บรรยากาศช่างน่าอยู่ งามชมพูพันธุ์ทิพย์ไม่เป็นสอง
ปลิดปลิวทั่วทิศพิศน่ามอง แสงทองส่องผ่องผุดดอนพุดวิทยา

MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.64 MB
แดนดอนพุด
ทำนอง  ผอ.มนัส พลายชุ่ม จังหวะ   บีกิน
ดนตรี    นายเยี่ยม คุ้มมงคล เนื้อร้อง  
อ.สุภาภรณ์ ชื่นอารมย์  

ดอนพุดวิทยา สถานศึกษาน่าเลื่อมใส
ครูอาจารย์ทุกท่านร่วมใจ สั่งสอนศิษย์ให้ได้ดีมีคุณธรรม
วิชาการเราเก่งกาจ ความสามารถประเสริฐเลิศล้ำ
ทั้งความรู้ก้าวไกลเรานำ สอนคิดสอนคำตามเป็นจริง
กีฬาเราสู้ไม่เคยถอย ถึงตัวน้อยแต่ใจเราใหญ่ยิ่ง
ลูกเหลืองม่วงตัวกลั่นเก่งจริง ไม่เกรงกริ่งเชื่อมั่นไม่เป็นรอง
บรรยากาศช่างน่าอยู่ งามชมพูพันธุ์ทิพย์ไม่เป็นสอง
ปลิดปลิวทั่วทิศพิศน่ามอง แสงทองส่องผ่องผุดดอนพุดวิทยา

MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.63 MB
มาร์ช เหลือง ม่วง
ทำนอง  ผอ.มนัส พลายชุ่ม จังหวะ   มาร์ช
ดนตรี    นายเยี่ยม คุ้มมงคล เนื้อร้อง  ประสานเสียง

เหลือง ม่วงลือเลื่องเปรื่องศึกษา การกีฬาไม่เขลาเราขยัน
ดอนพุดวิทยาองอาจครัน ผูกสัมพันธ์ฉันท์มิตรศิษย์และครู
เรียนก็เก่งซื่อตรงต้องคงไว้ ทำความดีมีวินัยไม่อดสู
กตัญญูรู้คุณพระคุณครู ช่วยเชิดชูสถาบันนิรันดร์กาล
เทิดทูนชาติศาสนามหากษัตริย์ ช่วยป้องปัดอันตรายด้วยใจหาญ
รักพ่อแม่เปรียบคู่ครูอาจารย์ ตลอดกาลนานไว้ได้บูชา
ดอนพุดผลิตเยาวชนไทย ทันสมัยเทคโนโชว์สง่า
หวังให้ชาติไทยได้วัฒนา สร้างคนกล้าเกียรติขจรดอนพุดเอย
MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.13 MB