คณะผู้บริหาร

นายอนุสรณ์ ยุรยาตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน