คณะผู้บริหาร

นายเกษม ประดับเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน