กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กรองกาญจน์ เจริญสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 036385030
อีเมล์ : khwanjai_ja@hotmail.com

ภาสิตา จันทร์น้อย
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 036385030