กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วรรณดี เสงี่ยมศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 036385030
อีเมล์ : khemprin@gmail.com

เฉลิมชัย พันธุ์วัฒน์
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 036385030
อีเมล์ : Chalermchai0541@gmail.com