กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

บุญเลิศ มีฤกิจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

เกศณี ว่าบ้านพลับ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม