กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

สหรัฐ เพ็ญสวัสดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 036385030
อีเมล์ : Saharat.beerno34@gmail.com

เกศณี ว่าบ้านพลับ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
เบอร์โทร : 036385030
อีเมล์ : kasnee_ma@hotmail.com

วีรยุทธ งาผักแว่น
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 036385030
อีเมล์ : grammra014@gmail.com