กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

พูลสวัสดิ์ เหลาแตว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ว่าที่ร้อยตรีมานะ สวนอุดม
ครู คศ.3

อรอุมา พนุอินทร์
พนักงานราชการ