การร้องเรียน
ประกาศโรงเรียนดอนพุดวิทยา เรื่อง กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และคำชมเชย
ประกาศเรื่องร้องเรียนโรงเรียนดอนพุดวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 182.87 KB
ขั้นตอนและแผนผังการร้องเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.76 KB
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์-ร้องเรียนโรงเรียนดอนพุดวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.96 KB