กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ปฐมา อิ่มสมัย
ครู คศ.3

ประยุทธ ไทยกลาง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

สิรินัดดา ร่วมพร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0