กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ปฐมา อิ่มสมัย
ครู คศ.3

ประยุทธ ไทยกลาง
ครู คศ.1

สิรินัดดา ร่วมพร
ครูผู้ช่วย