กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ประยุทธ ไทยกลาง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ปฐมา อิ่มสมัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

สิรินัดดา ร่วมพร
ครูผู้ช่วย